FÄRDIG PSYKOTERAPI

Samtal för enskilda, par och familjer i centrala Alingsås

Pia tar också emot besök i  Göteborgs Familjeterapeuters lokaler på Föreningsgatan 29 i Göteborg.

Photo by

vad och för vem?

Psykoterapi är ett samlingsnamn för olika former av samtalsbehandlingar så som individual-, par- och familjeterapi. De olika formerna vilar ofta på olika grunder, bland annat psykodynamisk grund, systemisk grund eller KBT. Ingen inriktning är bättre eller sämre än någon annan -det är snarare en fråga om vad som passar dig och ditt sammanhang. 

Vi i Färdig Psykoterapi bedriver individualterapi, familjeterapi och terapier för par.  Vår verksamhet bygger i huvudsak på systemisk och psykodynamisk grund, vilket innebär idéer om att de relationer och sammanhang vi befinner oss i påverkar vårt mående.

varför psykoterapi?

Ofta söker vi terapeutisk hjälp när vi mår psykiskt dåligt eller har en upplevelse av att vi kört fast i livet. Kanske är det relationer till anhöriga som är problematiska eller känslor av meningslöshet, ångest eller stress som tynger. 

Alla människor har en förmåga att växa och stärkas när vi sätter ord på våra tankar och känslor tillsammans med personer vi är trygga med. Det kan vara med en partner, förälder, vän eller annan viktig person i vårt nätverk. Ibland upplever vi dock att det inte räcker, att det behövs något annat. Emellanåt händer till och med att vi tycker att samtalen med våra nära förvärrar situationen. Det kan då vara läge att kontakta en psykoterapeut för enskilda samtal eller för stöd i dialogen med de anhöriga.

Går ni till en legitimerad psykoterapeut möter ni en person med en lång utbildning inom psykologisk behandling och som genom sin legitimation är underställd socialstyrelsens kontroll. Vår mottagning har patientförsäkring och tillämpar de etiska riktlinjer som finns för psykoterapeuter.

hur går det till?

När du kontaktar oss kommer vi överens om du vill komma själv eller tillsammans med någon. Vi bokar tid för ett första utforskande samtal där vi gemensamt lägger upp en plan för terapin. 

Vi ser terapi som en samskapande process, det vill säga något vi gör tillsammans. Dina livserfarenheter och vår kunskap blir en kombination som kan göra skillnad. Det är i dialogen mellan dig och din terapeut eller mellan dig och dina familjemedlemmar som nya möjligheter kan uppstå. 

Enskilda samtal varar i 50 minuter och kostar 950 kr. Par och familjesamtal varar i 75 minuter och kostar 1350 kr.

Till oss är alla välkomna att höra av sig med sina funderingar.

OM OSS

Pia Färdig är utbildad socionom, leg. psykoterapeut och handledare. Hon har arbetat i över 20 år med förändrings- och relationsarbete med unga och vuxna inom både offentlig och privat sektor. Pia är också verksam som handledare i psykosocialt arbete.

Fredrik Färdig är utbildad socionom, leg. psykoterapeut och handledare. Han har arbetat med förändringsarbete med barn, vuxna och familjer sedan mitten av nittiotalet och är verksam som handledare i psykosocialt arbete. 

Tillsammans driver vi Färdig Psykoterapi AB som tillhandahåller psykoterapi, handledning och kunskapsförmedling inom vårt yrkesfält. Verksamheten har handledningsavtal med följande kommuner: Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Trollhättan och Öckerö samt med Gryning Vård AB.

HITTA HIT

Vi finns på Göteborgsvägen 17 C, knappt 10 minuters promenad från Alingsås station.

TELEFON

Ni når oss lättast via sms men vi svarar naturligtvis i telefon när vi har möjlighet. Lämna gärna ett meddelande så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet.

 

E-POST

 

Färdig psykoterapi AB   Backstigen 1   441 43 Alingsås